Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg en Maatschappelijk Werk Coevorden
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Scholengroep


OBS de Vlinderhof is onderdeel van de scholengroep 'Schoonoord/Sleen'. OBS de Akker in Sleen en OBS Burgemeester S.J. van Royen in Schoonoord maken ook deel uit van deze scholengroep. Directeur van de scholengroep is Astrid Eenkhoorn. Marieke Naberman is locatiecoördinator.