Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Vrijwillige ouderbijdrage


De ouderwerkgroep (OWG) vraagt aan de ouders een vrijwillige financiële bijdrage. Deze ouderbijdrage wordt gebruikt voor o.a. de Sinterklaasviering, het kerstfeest, eieren zoeken, feestelijke ouderavonden, etc. Allemaal zaken die de school niet zelf kan betalen. Voor het schoolfonds vragen we een bedrag van € 23,00 per jaar. De ouderbijdrage wordt in overleg met de MR vastgesteld. Voor kinderen die na 1 januari van het schooljaar instromen, wordt voor dat jaar de helft van dit bedrag, dus € 11,50 in rekening gebracht. Ook voor de schoolreisjes wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

De bijdrage aan de kosten voor de schoolreis van groep 1-2 zijn € 10,00.
Voor de schoolreis van groepen 3 t/m 6 wordt een bedrage van € 20,00 gevraagd.
Voor het schoolkamp van groep 7-8 is de bijdrage € 60,00.

U ontvangt rond november een rekening voor de ouderbijdrage en de schoolreis/werkweek.
Het is mogelijk deze rekening in vier termijnen te voldoen.

Op de zakelijke ouderavond worden de jaarverslagen van MR en de ouderwerkgroep gepresenteerd en besproken, vindt de financiële verantwoording plaats van de ouderbijdragen. 

Voor alle informatie over de vrijwillige ouderbijdrage verwijzen wij u naar:
https://voo.nl/kennisbank/ouders/ouderbijdrage