Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Invulling van ons onderwijs


Arcade


Onze scholen bieden een breed onderwijsaanbod, gebaseerd op de kerndoelen. Op basis van gegevens over de leerlingen, omgevingsfactoren en onderwijsconcept bepalen de scholen hun doelen en aanbod. Zo kan een school, afhankelijk van de leerlingenpopulatie, bijvoorbeeld speciale aandacht besteden aan taal door het aanbod uit te breiden met drama en creatief schrijven of een school richt zich op wetenschap en techniek. 
 

Onze school

Leerlingen ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde wijze en in hetzelfde tempo. Leerlingen kunnen sterk verschillen wat betreft hun onderwijsbehoefte. Binnen het leerstofjaarklassensysteem zitten deze kinderen wel in dezelfde groep. Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de individuele behoeften geven we sommige leerlingen meer of langer instructie dan andere. Ook de invoering van de chromebooks in de groepen 5-8 geeft mogelijkheden. Omdat onderzoek heeft aangetoond dat leerlingen vooral ook veel van elkaar leren, geven we deze instructie zoveel mogelijk in groepjes. Deze groepjes noemen we de ondersteuningsniveaus. Door te kiezen voor deze indeling sluiten we nauw aan bij de praktijk in de groep. Leerlingen kunnen voor verschillende vakken binnen verschillende niveaus vallen. De Vlinderhof hanteert de volgende niveaus: De leerkracht van uw kind kan u tijdens oudergesprekken en informatieavonden meer vertellen over de inhoud van het onderwijs voor uw kind en de resultaten hiervan.