Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Ontwikkeling personeel


Arcade


Wij vinden het belangrijk dat onze leerkrachten zich continu ontwikkelen en dat doen we door middel van scholing en coaching. Goed opgeleid, enthousiast en toekomstgericht personeel is essentieel om de kinderen naar de toekomst te kunnen begeleiden. Ieder personeelslid werkt en ontplooit zich vanuit zijn/haar talenten en blijft zich ontwikkelen. Arcade heeft hiervoor een bovenschools aanbod ontwikkeld ‘Arcade Academie’, dat een divers scholingsaanbod biedt. Leerkrachten kunnen, in overleg met de directie, kiezen welke scholing ze willen volgen. 

Onze school


Portfolio en kindgesprekken
In het schooljaar 2020-2021 zal het team zich gaan scholen in het voeren van kindgesprekken. Dit in combinatie met de cursus Kindertalentenfluisteraar en het werken met portfolio's.  Dit alles om het kind zo goed mogelijk te kunnen volgen in de ontwikkeling en samen met het kind eigen talenten te laten ontdekken.

Continu verbeteren (Continious improvement)
Het afgelopen jaar (2019-2020) heeft het team een training gevolgd van Cedin over Continu Verbeteren. Dit is het gedachtengoed van Jay Marino en onderdeel van de visie van onze stichting en onze school.  De manier van werken zorgt voor een gedragen en gedeeld eigenaarschap bij leerlingen en leerkrachten. In de school is dit terug te zien op de datamuren. Dit alles in combinatie met het portfolio en de kindgesprekken (hierboven beschreven). Samen doelen stellen, halen en vieren.

Kanjertraining (sociaal emotioneel)
De leerkrachten op onze school zitten in de afrondende fase van de Kanjertraining. Vanwege de coronacrisis hebben de leerkrachten de laatste cursusdag niet kunnen volgen. Deze cursus zal z.s.m. na de zomervakantie worden opgepakt en zijn alle leerkrachten gecertificeerd in het geven en toepassen van de lessen (licentie C).

Vaardigheidsmeter (VHM)
De leerkrachten werken volgens het directe instructiemodel (EDI). Door middel van afname van de vaardigheidsmeter monitoren we de kwaliteit van de lessen en kunnen we in gesprek met de leerkrachten en de leerkrachten onderling de lessen nog scherper afstellen.  Dit gebeurt gedurende het gehele schooljaar. Klik hier voor meer informatie >>

Kindertalentenfluisteraar
Alle leerkrachten zouden de cursus (bestaande uit 5 bijeenkomsten) volgen in april 2020. Vanwege de coronacris is deze cursus opgeschoven naar het schooljaar 2020-2021.

Kwintoo, kwaliteitskaarten
We meten de interne kwaliteit aan de hand van de Kwintoo-kwaliteitskaarten. Deze kaarten bestaan uit vragenlijsten voor medewerker die zijn gebaseerd op de inspectiesystematiek. De uitwerking is afgestemd op actuele onderwijskundige inzichten en concrete en herkenbare voorbeelden uit de onderwijspraktijk. In een cyclus van 4 jaar verwerken we in totaal 13 Kwintoo-kaarten. Elke kaart heeft een eigen thema. We beslissen zelf welke kaart wanneer wordt ingevuld. De uitkomsten van de ingevulde Kwintoo-kaarten worden automatisch verwerkt en overzichtelijk voor ons op een rij gezet. We hebben direct inzicht in de scores. De uitkomsten worden nagesproken met het team en waar nodig zal actie ondernomen worden. Voor meer informatie: https://www.kwintoo.nl/