Scholengroep SchooNoordSleen
Onze school maakt deel uit van een scholengroep van drie scholen. Dit zijn:

OBS de Akker Sleen - www.obsdeakker.nlOBS de Vlinderhof Noord-Sleen - www.obsdevlinderhof.nlOBS Burgemeester S. J. van Royen Schoonoord - www.vanroyenschool.nl