Ouderwerkgroep 2020-2021

De ouderwerkgroep (OWG) 

Ouders hebben een bijzondere plek in de school, want het zijn uw kinderen die op de Vlinderhof zitten. Maar ouders gaan na acht jaar met hun kind naar een andere school. De leerkrachten blijven en moeten samenwerken met weer nieuwe ouders. Daarom zijn er commissies om de samenwerking tussen school en ouders goed te regelen (MR en ouderwerkgroep bestaande uit zeven personen).
De ouderwerkgroep is een vereniging die op de zakelijke ouderavond haar beleid verantwoord. De ouderwerkgroep kan als een activiteitencommissie worden gezien. De volgende activiteiten worden door de OWG georganiseerd: bv. rommelmarkt, Sinterklaas, Kerstavond, musicals, regelen oud papier.

emailadres: owgvlinderhof@gmail.com