Medezeggenschapsraad 2020-2021

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Zij heeft wettelijk geregelde rechten. De medezeggenschapsraad bestaat uit leerkrachten en ouders. De medezeggenschapsraad heeft 2 soorten rechten:

1. Instemmingsrecht:

Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn, zoals: schoolbeleidsplan en veranderingen daarin, het schoolreglement en de manier waarop ouders bij de school worden betrokken.

2. Adviesrecht:

De medezeggenschapsraad adviseert de directie en het Bevoegd Gezag (bestuur) over hun plannen met de school.

De leden van de medezeggenschapsraad zijn:
* Roelie de Jong (teamgeleding)
* Femke Temmink (teamgeleding)
* Rolf Albring  (oudergeleding)
*  Steven Zwols (oudergeleding)

emailadres: mr-vlinder@sg-owsa.nl