Uitnodiging
Beste Ouders, Wij nodigen u uit voor : 1 Een extra ouderavond op donderdag 4 april a.s. om 19.30 uur. Onderwerpen: Presentatie ouderenquête . Meedenken over het op te stellen beleid voor de periode 2019 - 2022. 2 Kijkavond op dinsdag 9 april van 18.30 tot 19.30 uur .