Verlenging maatregel sluiting scholen
Hardenberg/Coevorden, 31 maart 2020
 
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u inmiddels via de media hebt kunnen vernemen, heeft de regering besloten de maatregel om alle scholen te sluiten en te verlengen t/m de meivakantie. De meivakantie is van 27 april t/m 8 mei.
Dit houdt in, dat de wijze waarop we nu het onderwijs aan uw kind/kinderen verzorgen, zal worden voortgezet.
In de afgelopen weken zijn verschillende stappen gezet als het gaat om het geven van onderwijs op afstand. Met behulp van de eerste ervaringen zullen we deze manier van onderwijsbegeleiding verder blijven ontwikkelen.
Voor ouders die in vitale beroepen werkzaam zijn (bijvoorbeeld wanneer zij werken in de zorg, politie, brandweer of voedselvoorziening – zie lijst vitale beroepen) is opvang op school mogelijk. Dit geldt alleen voor de schooltijden. Verder gelden hiervoor de door het RIVM vastgestelde regels en richtlijnen (bijvoorbeeld bij keelpijn, hoesten, niezen en koorts, mogen de kinderen niet naar school).
Net zoals in de voorbije weken, ontvangt u via de school en de leerkrachten regelmatig een update.
We zijn er ons van bewust, dat met deze vorm van onderwijs, waarbij de nadruk van begeleiding bij de ouders komt te liggen, niet altijd even makkelijk is. Mocht u vragen hebben, of advies willen hebben bij en over het werk, dat uw kind/kinderen thuis moet(en) maken, dan kunt u uiteraard contact met de betreffende leerkracht(en) opnemen.
We bedanken u allen voor de tijd die u nu voor de begeleiding op u neemt, om deze, ook voor kinderen moeilijke periode, tot een goed einde te brengen.
Aranka van Heyningen (voorzitter CvB)
Directeuren Arcade